Info

Jubileumsåret 2015

År 2015 har 150 år förflutit sedan den finländska tonsättarmästaren Jean Sibelius föddes. I jubileumsårets program ingår bl.a. den XI internationella Jean Sibelius-violintävlingen, en internationell Sibeliuskonferens samt Sibeliusfestivalen, som arrangeras varje år.
Jean Sibelius (8.12.1865–20.9.1957) är mycket mer än mannen som komponerade sju symfonier, en violinkonsert, Finlandia och Valse triste. I hans produktion ingår en betydande mängd kammarmusik, sånger samt musik för olika körtyper. Hans symfoniska dikter och scenmusik berikar symfoniorkestrarnas konsertprogram. Sibelius långa liv var ett stort äventyr, som vi vill berätta om för alla då Sibelius 150-årsjubileum närmar sig.

Jean Sibelius föddes samt gick i skola i Tavastehus (Hämeenlinna). Sibelius födelsehem ligger i Tavastehus centrum och blev museum på 1960-talet. Själva byggnaden är från 1834.

Sibelius-Samfundet i Finland

Sibelius-Samfundet grundades 7.12.1957 för att genomföra stora projekt i anslutning till Jean Sibelius. Till en början var det mest synliga konstnären Eila Hiltunens Sibeliusmonument (1967) i Helsingfors. På initiativ av samfundet kom också Ainola, Sibelius hem i Träskända, att bli ett populärt och internationellt känt resemål. Numera är samfundets huvuduppgifter att vart femte år arrangera Jean Sibelius-violintävlingen samt redigera den nya kritiska editionen av Sibelius samlade verk. Förutom i Finland finns Sibelius-samfund i Storbritannien, Tyskland, Litauen, Norge, Japan och USA.

Sibelius-Samfundet i Finland

Jean Sibelius -kompositionstävlingen

Stiftelsen Sibelius födelsestad arrangerar den första internationella Jean Sibelius-kompositionstävlingen 2014. Verken som segrar i tävlingen framförs under jubileumsåret 2015. Kompositionstävlingen arrangeras med hjälp av understöd från Finska Kulturfonden (Suomen Kulttuurirahasto) och Svenska Kulturfonden.

Ytterligare information om reglerna (på engelska).

Min Sibelius — Jean Sibelius 150-årsjubileumsbok

Sibelius 150 -jubileumsboken ”Min Sibelius” publiceras i december 2014. Redaktörer är Janne Virkkunen, Lasse Lehtinen och Anna Krohn. Boken utkommer på finska, svenska, engelska och tyska. Utgivare är Stiftelsen Sibelius födelsestad och förläggare Karisto Oy. Jubileumsboken förverkligas med hjälp av understöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information om jubileumsboken.

Den III internationella Sibelius-sångtävlingen i Träskända, 19.-25.4.2015

Jean Sibelius komponerade över hundra solosånger. Den internationella Sibelius-sångtävlingen strävar efter att hålla göra hans vokalmusikproduktion känd. Jean Sibelius bodde på Ainola i Träskända över 50 år. Således är det naturligt att hålla Sibelius-sångtävlingen i Sibeliussalen i Träskända.

Musikfestivalen Sibelius i Korpo, 16.-19.7.2015

På den lilla ön Korpo i sydvästra Finland arrangeras årligen en festival, vars program koncentrerar sig på Sibelius kammarmusik. Hittills har över 200 av Sibelius verk framförts vid festivalen. Största delen av konserterna hålls i Korpo gamla stenkyrka, byggd på 1430-talet.
Sibelius Festival i Sibeliushuset, Lahtis, 31.8.-6.9.2015
I samband med sin årliga Sibeliusfestival sammankallar Lahtis stadsorkester Sibeliusvänner från hela världen för att njuta av hans musik. Lahtis stadsorkester har skördat lagrar med sina Sibeliusinspelningar under ledning av Osmo Vänskä och Okko Kamu. Sibeliushuset i Lahtis (2000) anses ha en av världens främsta konsertsalar.

Den XI internationella Jean Sibelius -violintävlingen, 22.11.-3.12.2015

Den internationella Jean Sibelius-violintävlingen är en av världens mest betydande musiktävlingar. Tävlingen arrangerades för första gången 1965 av Sibelius-Samfundet. Numera arrangeras den i samarbete med Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Tävlingen består av tre omgångar och repertoaren består av både både obligatoriska och valfria verk. Alla finalister framför Sibelius violinkonsert samt en annan, valfri konsert. Finalisterna ackompanjeras av Helsingfors stadsorkester och Radions symfoniorkester.

Den VI internationella Jean Sibelius -kongressen, 4.-8.12.2015

Sibeliusforskare från hela världen samlas till en internationell kongress i Tavastehus (Hämeenlinna). I kongressens kvällsprogram ingår bl.a. en konsert med Radions symfoniorkester under ledning av Hannu Lintu, den 8 december i Vanajasalen i Verkatehdas (Klädesfabriken). Som solist uppträder segraren i den elfte internationella Sibelius-violintävlingen.

YLE:s webbplats för jubileumsåret (på finska)

http://yle.fi/sibelius150

Lägg till ditt eget jubileumsårsevenemang i kalendern på denna webbplats

Webbplatsen som koordinerar Sibelius 150-jubileumsåret erbjuder varje kulturorganisation möjligheten att lägga till egna evenemang kopplade till Sibelius jubileumsåret, publicera dem i kalendern och hålla dem uppdaterade. I kalendern kan man lägga till evenemangsbild, titel, beskrivande text, artister, repertoar, inlednings- och avslutningsdatum, plats och kategori.
Instruktioner för uppdatering av evenemang i Sibelius 150-jubileumskalendern

Lista över evenemang under jubileumsåret

Här finns en lista över evenemang under jubileumsåret i textform: Sibelius150-evenemang (PDF, på finska)

Jean Sibelius (1865-1957), Illustrated by Lasse Rantanen

Jean Sibelius (1865-1957), Illustrated by Lasse Rantanen