MIN SIBELIUS -jubileumsboken publicerades 8.12.2014

MIN SIBELIUS -jubileumsboken publicerades 8.12.2014

(English) Posted on 10.11.2014

MIN SIBELIUS

20 infallsvinklar på tonättarmästaren
Red. Anna Krohn, Lasse Lehtinen och Janne Virkkunen

År 2015 har jämnt 150 år förflutit sedan vår älskade och internationellt berömda finländska tonsättarmästare Jean Sibelius föddes. Jubileumsåret till ära publiceras en unik faktautgåva om Sibelius. I denna bok berättar nutida toppnamn inom den klassiska musiken om sin relation till Sibelius och belyser tonsättarens musik på sällsynt nära håll samt ur omväxlande synvinklar. Sammanlagt 19 skribenter från Finland och utlandet medverkar, bland dem operasångerskan Karita Mattila, dirigenterna Okko Kamu och Susanna Mälkki samt pianisten Iiro Rantala. Dessutom bjuder bokens illustrationer på en egen stark infallsvinkel – i det rikliga bildmaterialet ingår mycket som aldrig publicerats förut. Bildredaktör är Carl Henning och för den ståtliga grafiska utformningen står Sami Valtere. Bokens redaktörer är en kunnig och namnkunnig trio: journalisten-författaren Lasse Lehtinen, Helsingin Sanomats tidigare chefredaktör Janne Virkkunen, dottersonson till Sibelius, samt generalsekreteraren för jubileumsåret Anna Krohn.

Det är uppenbart att verket kommer att väcka även internationellt intresse, och vid sidan av den finska upplagan (Minä & Sibelius) utges boken även på svenska, engelska och tyska, Min Sibelius, My Sibelius och Mein Sibelius. Alla språkversioner utkommer på tröskeln till jubileumsåret, på tonsättarens födelsedag den 8 december 2014. Jean Sibelius föddes i Tavastehus och boken utges som ett samarbete mellan två kulturaktörer från Tavastehus: Stiftelsen Sibelius födelsestad samt bokförlaget Karisto Oy, som uppnått 115 års ålder.

Ytterligare information:

Bokens innehåll: Stiftelsen Sibelius födelsestad
Generalsekreteraren för jubileumsåret Anna Krohn
anna.krohn[a]sib.fi
tel. +358 50 381 6145

Försäljning och marknadsföring av boken: Karisto Oy
Försäljnings- och marknadsföringschef Veijo Kekäläinen
veijo.kekalainen[a]karisto.fi
tel. +358 50 4389 389

Minä & Sibelius – 20 näkökulmaa säveltäjämestariin

Storlek 250 x 300 mm

Sidor 180

Klass 78.9

Inbunden

ISBN 978-952-93-3815-3

December 2014
Min Sibelius
Översättning till svenska Tove Djupsjöbacka
ISBN 978-952-93-3816-0
My Sibelius
Översättning till engelska Jaakko Mäntyjärvi
ISBN 978-952-93-3817-7
Mein Sibelius

Översättning till tyska Alexandra Stang

ISBN 978-952-93-3818-4